แบบบ้าน ทอง น็อคดาวน์

แบบที่ 10
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 10
364,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 11
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 11
500,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 12
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 12
364,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 13
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 13
474,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 14
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 14
385,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 14 พิเศษ
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 14 พิเศษ
395,000 บาท / ยกสูง 419,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 15
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 15
615,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 16
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 16
600,000 บาท
รายละเอียด
แบบที่ 17
บ้านสำเร็จรูป
แบบที่ 17
345,000 บาท
รายละเอียด